Aktualności

NIECH ZAKWITNIE DOBRO

XIX edycja Pola Nadziei 2021


W dniach od 21 do 26 października 2021 r. na terenie przedszkola
(w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci) odbędzie się Akcja Żonkil 
– kwesta na wsparcie Żorskiego Hospicjum im. Jana Pawła II.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Nauczycielom naszego przedszkola dedykuje Michał z grupy “Żabki”

W imieniu Dyrekcji i Nauczycieli Przedszkola serdecznie dziękujemy wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzicom za pamięć, życzenia i kwiaty z okazji Dnia Nauczyciela.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

“LEGENDY POLSKIE, ŚLĄSKIE I ŻORSKIE” – warsztaty edukacyjne w Centrum Edukacji Regionalnej w Osinach

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

RODZINA SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W CZĘSTOCHOWIE

W czwartek 7 października 2021 r. reprezentacyjna grupa
przedszkolaków oraz rodziców uczestniczyła
w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół na Jasną Górę.
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem
ks. bp Henryka Tomasika – duszpasterza Rodziny Szkół.
Bezpośrednio po Mszy św. nastąpiło odczytanie aktu zawierzenia
Matce Bożej Królowej Polski,
a następnie odczytanie listu do Ojca Świętego Franciszka.
Po uroczystościach na Jasnej Górze nasze przedszkolaki
pokłoniły się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.
Następnie zwiedziły Bastion św. Rocha
Na koniec przeszły Wałami Jasnogórskimi aż pod pomnik Papieża
Jana Pawła II, gdzie stanęły do wspólnej pamiątkowej fotografii.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Szanowni Rodzice !

Rada Rodziców informuje, iż podczas ostatniego zebranie podjęto decyzję o zwiększeniu składki
na Radę Rodziców z kwoty 12 zł do 15 zł miesięcznie (wpłata roczna 135 ) oraz na każde kolejne
dziecko w rodzinie połowę tej kwoty tj. 7,50 zł.

Podstawowym celem Rady Rodziców jest wspieranie działalności statutowej naszego przedszkola. Jest ono oparte
przede wszystkim na środkach, które uda nam się wspólnie zgromadzić. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio
wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Wpłat na Radę Rodziców dokonujemy bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców.

Wzór wpłaty:

Odbiorca: Rada Rodziców Przedszkole nr 17  im. św. Jana Pawła II w ZSP nr11

Nr konta: 05 8470 0001 2006 0066 6873 0001   Bank: Bank Spółdzielczy

Tytuł przelewu: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, grupa


Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze dzieci większą kwotą lub przekazać darowiznę to również można dokonać wpłaty na wyżej podane konto.

Rada Rodziców

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA ‘2021

W poniedziałek, 20 września 2021 roku obchodziliśmy IX Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, który został ustanowiony przez Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji każdego młodego człowieka.
Była to wspaniała okazja nie tylko do świętowania, ale także do prezentacji grup przedszkolnych. Dzieci zapoznały się również ze swoimi prawami, tak ważnymi
w życiu każdego człowieka oraz z obowiązkami, czyli „kodeksem dobrego
zachowania się”. Następnie złożyły uroczystą przysięgę, a nowo przyjęte dzieci
zostały pasowane na przedszkolaka przez panią wicedyrektor.

PASOWANIE

PREZENTACJA GRUP

GRUPA I “MISIE”
“MISIE”

GRUPA 2 “SÓWKI”
“SÓWKI”

GRUPA III “ŻABKI”
“ŻABKI”

GRUPA IV “SMERFY”
GRUPA V “SMYKI”

GRUPA VI “MOTYLKI”
“MOTYLKI”

GRUPA VII “ZUCHY”
“ZUCHY”

GRUPA VIII “TROPICIELE”
“TROPICIELE”

GRUPA IX “ŚLIMACZKI”
“ŚLIMACZKI”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DZIEŃ KROPKI

Od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna. Gdy maleńkiej Vashti bardzo zrzedła mina. Miała za zadanie znaczek namalować, jednak ona chciała farbki swoje schować”.

Dzień Kropki 15 września  to wielkie święto kreatywności, pokonywania ograniczeń, umacniania wiary we własne siły. Tego dnia w wielu krajach świata obchodzi się to święto. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Motywem przewodnim jest kropka.  Książeczka „The Dot Petera Reynoldsa „opowiada o kropce, która zmieniła świat małej Vashti, albo o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

UWAGA RODZICE!

Rodziców, którzy nie uregulowali płatności za żywienie i pobyt dziecka
w przedszkolu za poprzednie miesiące roku szkolnego 2020/2021
informujemy, że z dniem 1 września  2021 r. wstrzymane zostanie
przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Podstawą do przyjęcia
będzie okazanie dowodu wpłaty zaległej kwoty.

Wszelkich informacji o zaległościach można uzyskać pod numerem telefonu 603184644

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE!

Dnia 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 16.00 zapraszamy Rodziców/Opiekunów dzieci 3-4 letnich
na zebranie informacyjno – organizacyjne (grupowe), zaś o godzinie 17.00
zapraszamy Rodziców/ Opiekunów dzieci 5-6 letnich. Prosimy o przybycie bez dzieci.
W zebraniu uczestniczy tylko jeden z rodziców dziecka z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, dystans społeczny)

W dniach 30 i 31 sierpnia 2021 r., w godzinach od 10.00 do 11.00,
odbędą się spotkania adaptacyjne z wychowawcą
dla dzieci 3 letnich (nowo przyjętych) oraz ich Rodziców.

Rodziców prosimy o zapewnienie dzieciom obuwia zmiennego.

WAŻNE! Organizacja tegorocznych spotkań adaptacyjnych dla 3 latków wraz z rodzicami
oraz zebrań z wychowawcami poszczególnych oddziałów będzie uzależniona od aktualnej
sytuacji pandemicznej. Prosimy śledzić na bieżąco informacje na naszej
stronie internetowej i facebooku.

DRODZY RODZICE /OPIEKUNOWIE!!!

Przypominamy o konieczności zalogowania się do ePrzedszkola w celu odczytania kwoty
za czas odpłatnego pobytu i za żywienie oraz wpłacenia ich na  konto podstawowe przedszkola w terminie do 15 dnia miesiąca!
UWAGA!!! W aplikacji nie wyświetla się kwota zaległa za poprzednie miesiące.

Opłatę za miesiąc CZERWIEC  uiszczacie Państwo do 15 lipca; zaś za lipiec do 15 sierpnia br.  Prosimy o zaglądanie do aplikacji ePrzedszkole i terminowe oraz prawidłowe dokonywanie wpłat do 15 dnia każdego miesiąca na konto bankowe placówki przedszkolnej (bez względu na to czy otrzymaliście Państwo powiadomienie mailowe, czy nie). Nieobecność dziecka
w przedszkolu (np. z powodu choroby, wyjazdu czy zakończenia przez dziecko edukacji przedszkolnej), nie zwalnia z terminowego regulowania opłat. Wpłacać należy dokładnie
takie kwoty, jaki są podane – bez zaokrąglania czy samodzielnego dokonywania obliczeń!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod numer: 32 4358455 lub 603184644. Przed wykonaniem przelewu należy dokładnie sprawdzić numer rachunku bankowego i kwotę!!!  

W tytule opłat prosimy o wpisywanie tylko nazwiska i imienia dziecka! (NIE babci, mamy czy innej osoby, gdyż utrudnia to identyfikację dziecka, którego dotyczy wpłata!). Nie ma również potrzeby dopisywania takich informacji, jak nazwa grupy, rodzaj opłaty czy miesiąc, za który wpłacamy. Tylko nazwisko i imię dziecka.  W nazwie odbiorcy należy wpisywać tylko: Przedszkole nr 17

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

 Drodzy Rodzice!

W piątek, 25 czerwca br. dzieci z grupy „Pszczółki”, „Motylki” i „Skrzaty” w godzinach zajęć dydaktycznych oficjalnie pożegnają przedszkole. Będzie to uroczystość wewnętrzna (bez udziału rodziców/opiekunów).

W związku z zakończeniem roku szkolnego prosimy wszystkich rodziców/opiekunów
o zabranie wszystkich osobistych rzeczy dzieci z szatni tj. worków z odzieżą na zmianę, kapci, kart pracy, dyplomów itp. (dotyczy to wszystkich dzieci).

Rodziców dzieci sześcioletnich, kończących edukację w przedszkolu (za wyjątkiem dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny) uprzejmie prosimy o zwrot kart ewidencji pobytu dzieci na placówce ( karty do czytnika ) w terminie do 30.06.2021 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

PODZIĘKOWANIE

W imieniu przedszkolaków i pracowników przedszkola serdecznie dziękujemy RADZIE DZIELNICY RÓJ za sponsorowanie klimatyzatorów do trzech przedszkolnych sal.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DZIEŃ DZIECKA ‘2021

Dnia 7 czerwca 2021 r. w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Dziecka.
Był to dzień pełen słońca i dobrej zabawy. Wszystkim atrakcjom
towarzyszył szczery, dziecięcy uśmiech.
Na zakończenie wspólnej zabawy wszystkie dzieci
otrzymały w prezencie pamiątkowy dyplom.

Dziękujemy Radzie Rodziców, dzięki której mogliśmy zapewnić
naszym wychowankom tak wiele pięknych i niezapomnianych atrakcji.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Wszystkim DZIECIOM z okazji Dnia Dziecka
uśmiechu na twarzy, samych pogodnych dni.
Aby każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą
wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń.
Niech Wasze marzenia się spełniają !!!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Informujemy, że przedszkolny Dzień Dziecka wyjątkowo w tym roku będziemy obchodzić w poniedziałek 7 czerwca br. Na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji z zachowaniem szczególnej ostrożności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Grupa popołudniowa „Ślimaczki” przychodzi w tym dniu na godzinę 1100 (odbiór dzieci od godz.1545 do 1600).

Dzieci obowiązuje w tym dniu ubiór sportowy i koniecznie nakrycie głowy.

Przedsięwzięcie zostanie w całości sfinansowane z funduszu Rady Rodziców. Rodziców prosimy o systematyczną wpłatę na konto Rady Rodziców.

Wszystkim Rodzicom, którzy dokonali już całościowej wpłaty DZIĘKUJEMY!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DEDYKUJEMY NASZYM RODZICOM!

GRUPA I “MISIE”
GRUPA IX “ŚLIMACZKI”
GRUPA “SMERFY”

GRUPA V “SŁONECZKA”
GRUPA VI “SKRZATY”
GRUPA “MOTYLKI” cz.1
GRUPA “MOTYLKI” cz.2
GRUPA “MOTYLKI” cz.3
GRUPA VIII “PSZCZÓŁKI”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

INFORMACJA!

W dniu 27.05. 2021 r. (czwartek) w godzinach zajęć dydaktycznych
gościł będzie w naszym przedszkolu
teatrzyk ze spektaklem “Jaś i Małgosia

Opłata za udział w przedstawieniu sfinansowana będzie ze środków Rady Rodziców.
Przypominamy Rodzicom o regularnych wpłatach na fundusz rady rodziców
(nr konta w zakładce Rada Rodziców na stronie internetowej przedszkole17zory.pl ).
Rodzicom, którzy wpłacili już całą kwotę z góry serdecznie dziękujemy.

UWAGA!
Wyjątkowo w tym dniu grupa popołudniowa „ŚLIMACZKI” przychodzi punktualnie na godzinę 1130 (odbiór dzieci od godz. 1615 do 1630).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO “KOSMOS OCZAMI DZIECKA”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

SZTAFETA DLA JANA PAWŁA II

Dnia 18 maja 2021 r., w 101. rocznicę urodzin patrona św. Jana Pawła II delegacja dzieci wraz z rodzicami uczestniczyła we Mszy Świętej sprawowanej w intencji całej społeczności przedszkolnej w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Aby upamiętnić to wydarzenie dzieci stanęły do wspólnej fotografii.

Delegacja przedszkolaków w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.
Przedszkolaki pod pomnikiem Jana Pawła II na wałach jasnogórskich.

JANOWI PAWŁOWI II W 101 ROCZNICĘ URODZIN
– KONCERT PRZEDSZKOLAKÓW

GRUPOWE LAURKI DLA JANA PAWŁA II
BARKA NA KOLOR PIANO – grają dzieci z grupy “PSZCZÓŁKI”
“NIE BOJĘ SIĘ GDY CIEMNO JEST” – śpiewają dzieci z grupy “MISIE”
“CAŁY ŚWIAT GO ZNA” – śpiewają dzieci z grupy “ŚLIMACZKI”
“LOLEK” – śpiewają dzieci z grupy “ŻABKI”
“TAKI DUŻY, TAKI MAŁY” – śpiewają dzieci z grupy “SMERFY”
“SANTO SUBITO” – śpiewają dzieci z grupy “ZUCHY”
“KOCHAMY CIĘ” – śpiewają dzieci z grupy “SŁONECZKA”
“POKOLENIE JP II”- śpiewają dzieci z grupy “SKRZATY”
“NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT” – śpiewają dzieci z grupy “MOTYLKI”
“MOJE MIASTO WADOWICE” – śpiewają dzieci z grupy “PSZCZÓŁKI”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

UWAGA RODZICE, OPIEKUNOWIE!

W przyszłym tygodniu tj. 17 – 21 maja 2021 r.
w przedszkolu obchodzić będziemy dni patrona św. Jana Pawła II.

Z tej też okazji prosimy rodziców o zapewnienie
w dniu rocznicy Jego urodzin tj, 18 maja (wtorek)
odświętnego ubioru z dominacją koloru białego lub żółtego.

Od 18 maja br. odbędzie się na terenie przedszkola kwesta
na rzecz chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.

We wtorek, 18 maja br. o godz. 13:30 w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze odbędzie się Msza Święta w intencji całej społeczności przedszkolnej. Chętnych zapraszamy do indywidualnego udziału lub za pomocą transmisji internetowej.

W czwartek 20 maja br. na terenie placówki organizujemy przedszkolny dzień sportu
pod hasłem „SZTAFETA DLA JANA PAWŁA II”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Drodzy Rodzice!


Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety (link poniżej). Jej celem jest poznanie
Państwa potrzeb w zakresie współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
Zebrane informacje pozwolą nam zaplanować formy współpracy ze środowiskiem lokalnym uwzględniające wzajemne potrzeby i możliwości z pożytkiem dla wszechstronnego rozwoju dzieci.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtcBf2YD6zAI4xpk_zCfvhW1dZ41_1tcecjoaZIGkcLWkAw/viewform?usp=sf_link

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. To okazja do mądrej, ciekawej zabawy, zdobycia rzetelnej wiedzy
na tematy związane z ekologią. Dzień ten przypomina o problemach ochrony środowiska a szczególnie podkreśla konieczność dbania o naszą planetę. Dzieci w naszym przedszkolu o ekologii wiedzą już bardzo dużo. Aktywnie uczestniczą w realizacji programów edukacyjnych takich jak ”Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Czyste powietrze wokół nas”. W ramach obchodów dzieci 6-letnie z gr. „Pszczółki” przygotowały teatrzyk
„W biurze Matki Natury”. Myślimy, że pomimo tego, że Dzień Ziemi obchodzimy tylko raz do roku, to nasi wychowankowie będą postępowali tak, jakby trwał on przez cały rok.

“W BIURZE MATKI NATURY” – przedstawienie w wykonaniu dzieci z grupy “Pszczółki” cz.I
“W BIURZE MATKI NATURY” – przedstawienie w wykonaniu dzieci z grupy “Pszczółki” cz.II
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU OD 19 KWIETNIA 2021r.

Informujemy, że od 19 kwietnia br. wracają zajęcia stacjonarne w przedszkolu.
Dzieci przychodzą do swoich grup zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu. Przypominamy, aby do przedszkola przyprowadzać dzieci zdrowe.

Drodzy Rodzice (Opiekunowie),
informujemy, że decyzją rządu do 18 kwietnia 2021r. przedszkola pozostają zamknięte.

Nasze przedszkole zapewnia jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci zgodnie
z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zainteresowanych rodziców prosimy
o kontakt z placówką i złożenie stosownego wniosku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI!
Niech Święta Wielkanocne odnowią w sercach nadzieję i siłę.
Aby były one wypełnione pokojem, radością i wszelkim dobrem.
Wesołego Alleluja!!!”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
– POTWIERDZENIE WOLI

W środę, 31 marca 2021 r. zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola. Listy, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25.03.2020 r. będą publikowane na  stronie internetowej przedszkola, a potwierdzenie woli ze względów sanitarno-epidemiologicznych dokonujemy poprzez przesłanie wiadomości o treści: „Potwierdzam wolę przyjęcia……(imię i nazwisko dziecka) do Przedszkola nr…  Imię i nazwisko rodzica” na adres e-mail przedszkola lub za pomocą sms na numer telefonu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w terminie od 31.03.2021 r. od godziny 800 do 09.04.2021 r. do godziny 1500.

Papierową wersję „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola” dostarczą Państwo w momencie otwarcia przedszkola.

WAŻNE: Przesyłanie informacji na e-mail: zoryp17@wp.pl lub telefonicznie: 603184644 (dotyczy tylko dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 17).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

WAŻNE!!!

Drodzy Rodzice, w związku z opublikowanym przez Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z dnia 26 marca 2021 roku (Dz. U. 2021 poz. 561) § 2. ust.4 do przedszkola mogą uczęszczać dzieci na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
UWAGA! Formularz wniosku dostępny w sekretariacie przedszkola.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

UWAGA RODZICE!

Zgodnie z ogłoszonymi przez rząd obostrzeniami od dnia 29 marca br. do 9 kwietnia br. przedszkole będzie zamknięte. W okresie tym będzie prowadzone nauczanie zdalne za pośrednictwem aplikacji e-Przedszkole. Ze szczegółami rodzice zostaną zapoznani przez wychowawców grup. Z opieki przedszkola będą mogły korzystać dzieci, których rodzice pracują w jednostkach leczniczych lub są zaangażowani w zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19. Wnioski będą dostępne w sekretariacie przedszkola po ukazaniu się odpowiedniego rozporządzenia MEiN.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

“WIĘCEJ NIŻ SKARPETKI”

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa. W tym dniu organizowane
są różnego rodzaju inicjatywy. Nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział
w projekcie edukacyjnym „Więcej niż skarpetki” w ramach którego dzieci 5-letnie z gr. „Słoneczka” przygotowały teatrzyk pt. „Historia pewnej kłótni”. Opowiada on o kłócących się na placu zabaw mamach. Mamy kłócą się, które z dzieci jest najlepsze. Dopiero
ich własne dzieci uświadamiają im, że nie ma lepszych i gorszych, że wszystkie
potrzebują miłości i akceptacji.

Dzięki takim akcjom szerzymy świadomość, że indywidualność ludzka czyni ten świat bardziej kolorowym, pięknym i inspirującym. Tego dnia na znak uznania dla ludzkiej unikalności zakładamy dwie różnie skarpetki, ponieważ chromosom ma kształt skarpetki. Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa również  jest symboliczna- przypada
na 21. dzień trzeciego miesiąca roku, nawiązując do trzeciego chromosomu 21.
parze chromosomów. To zaburzenie genetyczne jest fachowo nazywane
trisomią 21 chromosomu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

#WIRUSOOCHRONA

W pierwszym tygodniu marca (01.03-05.03.2021) nasza placówka wzięła udział
w wojewódzkiej akcji WIRUSOOCHRONA. Dzieci na zajęciach przypomniały sobie prawidłowe zasady higieny – nauczyły się między innymi wierszyka z poszczególnymi etapami mycia rąk. Poznały zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań chorób zakaźnych oraz różnice pomiędzy wirusem, a bakterią. Dzieci rozmawiały
o istniejącej pandemii koronawirusa na całym świecie. Zobaczyły bajki edukacyjne, które pozwoliły im zrozumieć czym jest koronawirus, a także jak ważne jest przestrzeganie higieny w obecnych czasach. Wychowankowie również podjęli temat zdrowego stylu życia – zapoznali się ze sposobami prawidłowego odżywania oraz przekonali się jak ważna jest aktywność fizyczna. Dzieci podejmując powyższe tematy wykonywały atrakcyjne ćwiczenia i zabawy m.in. realizowały scenariusz programu Uczymy Dzieci Programować – “Dbamy o naszą odporność”. Przedszkolaki programując robota GeniBota miały możliwość poszerzenia wiadomości na temat zdrowia oraz dowiedziały się w jaki sposób należy wzmacniać odporność organizmu. W salach zorganizowano kąciki lekarskie, gdzie dzieci podczas swobodnych zabaw wcielały się w rolę lekarzy i pielęgniarek. Kilkoro dzieci wzięło udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. “Covid 19 – widziany oczami dziecka”. Dzieci jako podsumowanie podjętych działań wykonały plakaty grupowe.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

OGŁOSZENIE!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

„WIĘCEJ NIŻ SKARPETKI”

Nasze Przedszkole, realizując swój wewnętrzny projekt „Więcej niż skarpetki”,  w poniedziałek 22 marca br. włączy się w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, który przypada w tym roku w niedzielę. Prosimy, aby w tym dniu, na znak solidarności, dzieci miały założone dwie różnokolorowe skarpetki. W ramach projektu na naszej stronie pojawi się nagranie przedstawienia pt. „Historia pewnej kłótni” przygotowanego przez grupę Słoneczka. Grupa motylki zobaczy wywiad z osobą z Zespołem Downa. Wspólnie nagramy teledysk do piosenki „Każdy jest inny”. W poszczególnych grupach odbędą się zajęcia poruszające temat niepełnosprawności.

Propagowanie tego typu inicjatyw ma na celu uświadamianie dzieciom, iż wszyscy jesteśmy Inni, Każdy z nas wyjątkowy. To nauka partnerstwa i przyjaźni. To także „oswojenie się” z tematem niepełnosprawności. To przede wszystkim uświadomienie prawdy o tym, że różnica jest wartością – nie wadą.

Dzieci widzą różnice, ale ich nie oceniają. Bierzmy przykład z dzieci. Szanujmy różnice.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

“PIOSENKA JEST DOBRA DLA WSZYSTKICH”
– przegląd wokalny

W przeglądzie wokalnym „Piosenka jest dobra na wszystko” (organizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu „Z kulturą mi do twarzy”) wzięły udział nasze przedszkolne, muzyczne rodzeństwa. Nie zabrakło muzyki filmowej. Pojawiła się również pasująca
do obecnej sytuacji piosenka o wirusie w wykonaniu Ady. Lilianna zmierzyła się ze słynnym hitem Karin Stanek „Chłopiec z gitarą”. Helenka zaśpiewała piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek, a Wilhelm stworzył nową aranżację przeboju bijącego rekordy oglądalności w Internecie. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i oczywiście zapraszamy wszystkich do słuchania i oglądania 😊.

INFORMACJA

Informujemy Rodziców, że system ATMS KIDS (czytnik) nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z czasem przyprowadzania i odbioru dziecka przez rodzica z  15 minutową tolerancję czasową podczas odbioru (do tej pory
było to 5 minut). Zatem prosimy rodziców/opiekunów  by nie kumulować się przed
godz. 1300 i 1500 przed wejściem do budynku, a rozłożyć  odbiór dzieci w czasie kilku
czy kilkunastu minut po 1300 i 1500. Jeżeli chodzi o dzieci 6 letnie (dotyczy rocznika 2014) nie ma znaczenia godz. odbicia (rodzic nie płaci za pobyt dziecka), ważne jest tylko odbicie karty by zaznaczyć wejście  lub wyjście dziecka z placówki.

    WAŻNE:
– przyłożenie karty do czytnika powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola;
– po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru  dziecka przez zbliżenie karty do czytnika w momencie opuszczania placówki przedszkola;

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

WAŻNY KOMUNIKAT!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie budynku przedszkola, a także dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku. Ponownie prosimy o zachowywanie dystansu od innych rodziców/opiekunów i personelu oraz skrócenie czasu pobytu na terenie placówki
do niezbędnego minimum. Przestrzeganie przypomnianych powyżej procedur
jest bardzo ważne, mając na uwadze stale wzrastającą w kraju liczbę nowych
zachorowań i jest podyktowane troską o nasze wspólne bezpieczeństwo.

PAMIĘTAJ: Nie przyprowadzamy do przedszkola dzieci z KATAREM, KASZLEM 
i innymi objawami sugerującymi infekcję.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

“CZARY, MARY NA WESOŁO”

Tegoroczny karnawał zakończyliśmy na wesoło spotkaniem z czarodziejem
z Teatru Iluzji FORINII, który zaprezentował dzieciom swój program artystyczny .
Zabawa w czarowanie bardzo wszystkim się podobała. Czarodziej wprowadził
wszystkich we wspaniały humor. Dzieci z dużym zaangażowaniem obserwowały każdy ruch iluzjonisty, mając nadzieję na “rozpracowanie” choćby jednej sztuczki. Chętnie nagradzały każdy pokaz gromkimi brawami. Spektakl prowadzony był w warunkach reżimu sanitarnego dla każdej grupy oddzielnie. Pokaz iluzji dla dzieci został w całości sfinansowany ze środków Rady Rodziców.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
szczegóły w zakładce REKRUTACJA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

We wtorek 9 lutego br. obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Bezpiecznego Internetu. We wszystkich grupach odbyły się pogadanki, a w starszych zajęcia dydaktyczne inicjujące i propagujące działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych. Głównym celem zajęć edukacyjnych było zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane
z korzystaniem z sieci. Przedszkolaki poprzez zadania i wspólne zabawy dowiedziały się co to jest Internet i sieć internetowa, do czego służy i jakich zasad trzeba przestrzegać, aby z niej bezpiecznie korzystać.

Praca zbiorowa dzieci z grupy “PSZCZÓŁKI”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Zapraszamy do udziału w przeglądzie wokalnym “Piosenka jest dobra na wszystko!”

W ramach ogólnopolskiego projektu “Z kulturą mi do twarzy”, w którym nasze Przedszkole bierze udział, chcielibyśmy zorganizować przegląd wokalny. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o przesłanie nagranych wykonań ulubionych piosenek Waszych dzieci (wykonanych indywidualnie lub rodzinnie). Nagrania należy przesłać do końca lutego bieżącego roku na adres e-mail: zoryp17@wp.pl. Zostaną one udostępnione na naszej stronie internetowej. Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w przeglądzie. Niech w tych trudnych czasach chwile umili nam różnorodna muzyka, bo jak śpiewał Kabaret Starszych Panów “Piosenka jest dobra na wszystko!”. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

OGŁOSZENIE!

We wtorek 16 lutego br. w godzinach zajęć dydaktycznych każda grupa
spotka się z iluzjonistą Teatru Forini. Spotkania odbędą się w formie spektaklu teatralnego bez bezpośredniej interakcji dziecko-aktor z zachowaniem wszelkich obostrzeń reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce. Przedsięwzięcie sfinansowane będzie ze składek funduszu Rady Rodziców.

Wszystkim Rodzicom DZIĘKUJEMY za systematyczne uiszczanie
opłat na konto Rady Rodziców.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Zasady przyjęcia dzieci do oddziałów klas I Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gustawa Morcinka w Żorach na rok szkolnym 2021/2022

BAL KARNAWAŁOWY 2021 (28.01.2021)

GRUPA I MISIE
GRUPA II ŻABKI
GRUPA III SMERFY
GRUPA IV ZUCHY
GRUPA V SŁONECZKA
GRUPA VI SKRZATY
GRUPA VII MOTYLKI
GRUPA VIII PSZCZÓŁKI
GRUPA IX ŚLIMACZKI
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

NASZYM BABCIOM I DZIADKOM!

Kochane Babcie, Najdrożsi Dziadkowie, ponieważ w tym roku nie możemy spotkać się w przedszkolu, dlatego w imieniu dzieci chcemy ofiarować Wam muzyczną laurkę. Wszystkiego najlepszego i miliony buziaków od Waszych kochanych przedszkolaków 🙂 

GRUPA I “MISIE”
GRUPA II “ŻABKI”
GRUPA III “SMERFY”
GRUPA IV “ZUCHY”
GRUPA V “SŁONECZKA”
GRUPA VI “SKRZATY”
GRUPA VII “MOTYLKI”
GRUPA VIII “PSZCZÓŁKI”
GRUPA IX “ŚLIMACZKI”

DYŻUR WAKACYJNY 2021

Informuję, że Przedszkole nr 17 pełni w 2021 roku  dyżur wakacyjny wyłącznie dla wychowanków swojego przedszkola w terminie od 1 lipca do 13 sierpnia 2021r. Placówka dysponować będzie 75 miejscami.
O przyjęciu na dyżur będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Zapisy na dyżur przyjmowane będą od 04.05.2021 r. do 31.05.2021 r. 
w kancelarii przedszkola.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE!

W związku z prawidłowym funkcjonowaniem placówki i realizacją naszych działań z dziećmi prosimy Rodziców/opiekunów o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola tj. od godz.630 do godz. 815. Spóźnienia spowodowane ważnymi powodami prosimy zgłaszać telefonicznie do godz. 8:30. Liczymy na współpracę i wsparcie z Państwa strony.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercach na nowo tę Dobrą Nowinę i trwałym blaskiem opromieni cały nadchodzący Nowy 2021 Rok!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

„RAZEM NA ŚWIĘTA” to ogólnopolska akcja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz edukacji społecznej dzieci w obszarze niesienia pomocy i dobroczynności w którą po raz kolejny włączyło się nasze przedszkole. W ramach inicjatywy dzieci z grupy „Słoneczka” i „Zuchy” przygotowały upominki w postaci własnoręcznie zdobionych piernikowych choineczek, zaś dzieci z grupy „Skrzaty” wykonały mega dużą kartkę  z życzeniami. Wszystko zostało przekazane na ręce pracowników i pacjentów Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Serdecznie zapraszamy
w Wigilijny wieczór o godz. 20:00 na premierę przedszkolnych jasełek online “Betlejem jak iskierka” w wykonaniu przedszkolaków, rodziców i pracowników przedszkola.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Wyniki Rodzinnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Małemu online”

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłanie nagrań. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Poniżej laureaci. 

Kategoria soliści:
I MIEJSCE ex aequo  – LILIANNA z gr. V „SŁONECZKA” oraz  HELENA z gr. VIII „PSZCZÓŁKI”   
II MIEJSCE – LENA z gr. V „SŁONECZKA”     
III MIEJSCE – ADRIANNA z gr. „MISIE”

Kategoria zespół rodzinny:
I MIEJSCE – HELENA (gr. „SŁONECZKA”) i WILHELM  (gr. „SMERFY”) Z RODZICAMI 
II MIEJSCE – MIKOŁAJ (gr. „SMERFY”) z RODZICAMI I WUJKIEM
III MIEJSCE – MIA (gr. ŻABKI) z SIOSTRĄ  

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
W kategorii:
soliści: HELENA (gr. „SŁONECZKA”)
 zespół rodzinny: MIA (gr. ŻABKI”)

Link do nagrań: https://www.facebook.com/1663001373973476/posts/2850642911875977/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Informujemy, iż w dniu  24 grudnia 2020 r. (Wigilia) przedszkole będzie nieczynne (wszyscy rodzice zgłosili nieobecność dzieci w przedszkolu). W tym dniu pracownicy korzystają z dnia wolnego od pracy na podstawie art. 130 § 2Kodeksu Pracy (święto przypadające w sobotę 26.12.2020r.) oraz urlopu zaległego (nauczyciele).

W dniach 28, 29 i 30 grudnia 2020 r. oraz w czasie trwania ferii zimowych
od 4 stycznia do 15 stycznia 2021 r. przedszkole świadczy usługi dla dzieci na normalnych zasadach przy czym grupy będą łączone w zależności od frekwencji dzieci zgodnie ze zgłoszeniem pisemnym na liście.
Ze względu na panującą pandemię i możliwość objęcia kwarantanną bądź izolacją, obecność dziecka w przedszkolu w tym czasie może ulec zmianie. W takiej sytuacji prosimy kontaktować się z przedszkolem.

 31 grudnia br. (Sylwester) przedszkole będzie czynne w godzinach od 630 do 1400.

W okresie międzyświątecznym, jak i w czasie ferii nie funkcjonuje grupa popołudniowa. Rodzice grupy IX „Ślimaczki”, którzy nie mogą w tych dniach zapewnić opieki mogą przyprowadzić dzieci w godz. od 800 do 1300 po uprzednim zgłoszeniu.

W związku ze zmniejszoną frekwencją dzieci w okresie międzyświątecznym oraz w czasie ferii zimowych zostaną utworzone grupy łączone (nauczyciele i pracownicy obsługi będą wykorzystywać zaległe urlopy).

Przedszkole planuje pracę i żywienie dzieci w okresie międzyświątecznym i w okresie ferii. W związku
z powyższym Rodzice, którzy jeszcze nie dokonali zapisu a planują nieobecność dziecka w przedszkolu
w konkretnym czasie lub chcą dokonać jakichkolwiek zmian proszeni są o wpisanie dziecka i terminu nieobecności na listę znajdującą się w korytarzu do dnia 22.12.2020 (wtorek).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

MUZEUM W GLIWICACH – WARSZTATY
DLA PRZEDSZKOLAKÓW ONLINE

W dniach 15, 16 i 17 grudnia 2020 r. dzieci pięcio
i sześcioletnie uczestniczyły w warsztatach online pt. „Śląskie Boże Narodzenie na starej fotografii” organizowanych przez Muzeum w Gliwicach.  Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak wyglądał dawniej adwent, jakie były śląskie wierzenia i tradycje związane z Bożym Narodzeniem oraz obchodami noworocznymi. Mogły także posłuchać o tym, jak dawniej wyglądały choinki i co się na nich wieszało. Warsztaty te były inspiracją do wykonania ozdób świątecznych, które pięknie prezentowały się na przedszkolnej choince.

W pierwszej połowie grudnia 2020 r. piętnastoosobowa osobowa drużyna naszych przedszkolaków wzięła udział w konkursie plastycznym pt. „Sport to zdrowie”. Była to nietypowa forma współzawodnictwa w miejsce corocznego Mikołajkowego Turnieju Przedszkolaków, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Za swoją pracę połączoną z miłą zabawą nasze przedszkolaki  otrzymały wyróżnienie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

OGŁOSZENIE!

We wtorek, 22 grudnia br. w ramach zajęć dydaktycznych odbędzie się przedszkolna Wigilia dla dzieci. Prosimy rodziców o zapewnienie dzieciom w tym dniu odświętnego ubioru (mile widziane białe bluzeczki, koszule, granatowe spódnice, spodnie).

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

W poniedziałek  7 grudnia 2020 r. w naszym przedszkolu pojawił się długo oczekiwany gość  i to w dość nietypowy sposób, bo połączył się z dziećmi online. Na głos dzwonków słyszanych przez łącza internetowe we wszystkich salach przedszkolnych nastała zupełna cisza. Niespodziewanie na dużych ekranach dzieci zobaczyły św. Mikołaja, który do nich  pomachał ręką w geście powitania. Po krótkiej rozmowie jaka nawiązała się miedzy św. Mikołajem a dziećmi, prezentacją piosenek  i deklamowaniu wierszy, nasz gość postanowił spotkać się osobiście z przedszkolakami i obdarował je prezentami. Miłym akcentem tego wyjątkowego spotkania były wspólne grupowe zdjęcia.

DRODZY RODZICE!
Przypominamy o składce na Radę Rodziców. Z tych funduszy w najbliższym czasie mają być opłacone m.in. UPOMINKI CHOINKOWE DLA DZIECI. Numer konta i wysokość składek znajduje się w zakładce RADA RODZICÓW.
Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszych przedsięwzięć.

W poniedziałek 7 grudnia 2020 r. w godzinach zajęć dydaktycznych dzieci będą uczestniczyć
w spotkaniu z św. Mikołajem online i na żywo, zaś 22 grudnia br. w ramach zajęć dydaktycznych odbędą się grupowe spotkania przy wigilijnym stole “PRZEDSZKOLNA WIGILIA”

REGULAMIN KONKURSU

SZLACHETNA PACZKA
akcja trwa do 4. grudnia br.

“ALICJA – ONLINE” INTERAKTYWNE SPOTKANIE Z BAJKĄ

12 listopada br. dzieci miały okazję obejrzeć spektakl teatralny w nieco innej odsłonie. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa aktorzy spektaklu pt.:”Alicja – on line” pojawili się na scenie w naszym przedszkolu dzięki połączeniu online. Przedstawienie wzbogacone było dodatkowymi efektami jak: pokaz ogniowy, taniec na podwieszanej szarfie, bańki mydlane czy też interaktywna zabawa w rozwiązywanie zagadek Białego Królika. Spektakl dostarczył dzieciom wielu wrażeń i emocji. Na pewno pozostanie na długo w ich pamięci. Na pamiątkę wspólnej zabawy dzieci otrzymały kolorowe okulary, magiczny wskaźnik oraz książeczkę
z labiryntem. Spektakl w całości sfinansowała Rada Rodziców.

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada 2020 r. o godzinie 11:11 wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu” i z dumą odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
ZUCHY
ŚLIMACZKI
SMERFY
PSZCZÓŁKI
MOTYLKI

UWAGA RODZICE!

We wtorek 10 listopada br. wszystkie przedszkolaki w swoich grupach wezmą udział w akcji MEN “Szkoła do hymnu”. Z tej też okazji prosimy rodziców o ubranie dzieci w tym dniu na galowo (białe bluzki, koszule, czarne spódnice, spodnie).

W czwartek 12 listopada br. w godzinach zajęć dydaktycznych dzieci obejrzą spektakl teatralny pt. „Alicja-online” (interaktywne spotkanie z bajką w każdej grupie). Spektakl sfinansuje Rada Rodziców.

W piątek, 30 października br. 146 przedszkolaków włączyło się w akcję MEN # “Szkoła pamięta”.
W ramach akcji dzieci wirtualnie odwiedziły pomnik poświęcony pamięci 24 więźniów KL Auschwitz-Birkenau – ofiar “Marszu śmierci” w styczniu 1945 r. , który znajduje się przy ul. Wodzisławskiej. Zapaliły symbolicznie znicze. Wykonały też prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych.

DNI PATRONA

W tygodniu wspominającym św. Jana Pawła II (22 X) dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć, dzięki którym poznały życie i pontyfikat papieża Polaka – patrona przedszkola.
Przedszkolaki między innymi słuchały czytanych opowiadań, wykonywały prace plastyczne, poznały i śpiewały piosenki o papieżu, obejrzały film o życiu małego Karola Wojtyły, przez co poznały wartości jakimi kierował się w swoim życiu. Wartości, które były ważne dla Jana Pawła II, my też staramy się wprowadzać w swoje życie.

Między innymi aktywnie włączyliśmy się w akcję charytatywną POLA NADZIEI sadząc przed budynkiem przedszkola cebulki żonkili oraz przeprowadzając kwestę na rzecz podopiecznych

Hospicjum Jana Pawła II w Żorach, a także wsparliśmy Fundację “Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego.Wszystkim, którzy wsparli powyższe dzieła serdecznie dziękujemy.

W dniach 12 – 16 października 2020 r. na terenie przedszkola przeprowadzono kwestę
na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia” .

Prosimy, aby w dniu 22 października (czwartek) dzieci były
ubrane na żółto lub miały jakiś żółty element stroju.

DEKLARACJA O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ ZSP nr 11 W ŻORACH