Opłaty

Wszelkie należności za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu wysyłane są drogą elektroniczną na podany e-mail za pomocą aplikacji e-przedszkole.
Prosimy wszystkich rodziców o zarejestrowanie się i udostępnienie e-maila w celu wysyłania powiadomień.

Należności za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu wpłacamy na konto nr 76 1050 1676 1000 0022 8137 0714 w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.