Kącik rodzica

Od 1 września 2020 r. wszelkie należności za żywienie
i pobyt dziecka w przedszkolu wysyłane są drogą elektroniczną na podany
e-mail za pomocą aplikacji e-przedszkole.
Prosimy wszystkich rodziców o zarejestrowanie się
i udostępnienie e-maila w celu wysyłania powiadomień.

Należności za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu wpłacamy na konto nr 76 1050 1676 1000 0022 8137 0714
w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.