Dyżur 2024

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-6.png

DYŻUR WAKACYJNY '2024 – ZAPISY

https://www.zapisy.zory.pl/p17/Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-6.png

Informujemy, że Przedszkole Nr 17 będzie pełniło dyżur wakacyjny wyłącznie dla wychowanków naszego przedszkola w terminie  od  01.07.2024 r.  do 09.08.2024 r.

Placówka dysponować będzie 50 miejscami + miejsca z listy rezerwowej.

O przyjęciu na dyżur będzie decydować praca obojga rodziców, kolejność zgłoszeń.

Zapisy na dyżur będą prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową przedszkola:   www.przedszkole17zory.pl / zapisy.zory.pl

Otwarcie formularza zgłoszeniowego nastąpi: 06.05.2024 r. o godz. 8:00

TERMIN ZAPISU: od  06.05.2024 r. (poniedziałek) od godz. 8:00 do 10.05.2024 r. (piątek)     
do godz.15:00 lub do wyczerpania miejsc.

W celu zapisania dziecka na dyżur należy wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się na naszej stronie, podając: imię i nazwisko dziecka, PESEL, termin od – do, e-mail rodzica/opiekuna, informacje o pracy rodziców, nazwę grupy do jakiej obecnie uczęszcza dziecko, godziny pobytu dziecka w przedszkolu, telefon kontaktowy.

Informujemy, że w okresie dyżuru wakacyjnego będą organizowane grupy mieszane prowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego.

Brak usprawiedliwienia nieobecności dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego będzie skutkowało skreśleniem z listy.