Dyżur 2022

Informujemy, że Przedszkole nr 17 pełni w 2022 roku  dyżur wakacyjny wyłącznie
 dla wychowanków swojego przedszkola w terminie od 1 lipca do 12 sierpnia 2022r.
Placówka dysponować będzie ograniczoną liczbą miejsc.
O przyjęciu na dyżur będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Zapisy na dyżur przyjmowane będą od 04.05.2022 r. do zapełnienia miejsc (nie dłużej
niż do 31.05.2021 r.) w kancelarii przedszkola.