Kadra pedagogiczna

DYREKTOR

Pani SYLWIA ROJEWSKA-MAZUR

WICEDYREKTOR

Pani BARBARA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR I

Pani KATARZYNA GARSZTKA

Pani JOLANTA FILIPOWSKA

WYCHOWAWCZYNI GR II

Pani KAMILA KLENART

Pani JOLANTA FILIPOWSKA

WYCHOWAWCZYNI GR III

Pani BEATA SATARA

Pani URSZULA DOLNIK

WYCHOWAWCZYNI GR IV

Pani DARIA GONSKA

Pani DOMINIKA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR V

Pani JUSTYNA PIKUL

Pani BARBARA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR VI

Pani GRAŻYNA GRZONKA-NOGALSKA

WYCHOWAWCZYNI GR VII

Pani URSZULA SOBOCIK

Pani PATRYCJA ORSZULIK

WYCHOWAWCZYNI GR VIII

Pani AGNIESZKA KŁOPEĆ

Pani DOMINIKA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR IX

Pani DOMIIKA GARSTKA-SZYDŁOWSKA

NAUCZYCIEL RELIGII

Pani KATARZYNA MROCZEK

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Pani PATRYCJA ORSZULIK

LOGOPEDA

Pani MONIKA SZRKIEL-MAZUR

PEDAGOG

Pani MONIKA BORAL-KOPACZ