Kadra pedagogiczna

DYREKTOR

Pani SYLWIA ROJEWSKA-MAZUR

WICEDYREKTOR

Pani BARBARA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR I

Pani DARIA GONSKA

Pani JOLANTA FILIPOWSKA

WYCHOWAWCZYNI GR II

Pani AGNIESZKA KŁOPEĆ

WYCHOWAWCZYNI GR III

Pani KATARZYNA GARSZTKA

Pani JOLANTA FILIPOWSKA

WYCHOWAWCZYNI GR IV

Pani BEATA SATARA

Pani URSZULA DOLNIK

WYCHOWAWCZYNI GR V

Pani KAROLINA LATOŃ

Pani BARBARA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR VI

Pani URSZULA SOBOCIK

Pani URSZULA DOLNIK

WYCHOWAWCZYNI GR VII

Pani JUSTYNA PIKUL

Pani DOMINIKA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR VIII

Pani GRAŻYNA GRZONKA – NOGALSKA

Pani DOMINIKA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR IX

Pani OLIWIA KIEŁB

NAUCZYCIEL RELIGII

Pani KATARZYNA MROCZEK

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Pani HONORATA BIERSKA

LOGOPEDA

Pani MONIKA SZARKIEL-MAZUR

Pani JUSTYNA PIKUL

PEDAGOG

Pani SYLWIA GAWŁOWSKA