Kadra pedagogiczna

DYREKTOR

Pani SYLWIA ROJEWSKA-MAZUR

WICEDYREKTOR

Pani BARBARA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR I

Pani OLIWIA KIEŁB

Pani JOLANTA FILIPOWSKA

WYCHOWAWCZYNI GR II

Pani JOLANTA FILIPOWSKA

WYCHOWAWCZYNI GR III

Pani GRAŻYNA GRZONKA – NOGALSKA

Pani JOLANTA FILIPOWSKA

WYCHOWAWCZYNI GR IV

Pani KATARZYNA GARSZTKA

Pani BARBARA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR V

Pani AGNIESZKA KŁOPEĆ

Pani URSZULA DOLNIK

WYCHOWAWCZYNI GR VI

Pani URSZULA SOBOCIK

Pani DOMINIKA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR VII

Pani BEATA SATARA

Pani URSZULA DOLNIK

WYCHOWAWCZYNI GR VIII

Pani KAROLINA LATOŃ

Pani DOMINIKA PAWLAS

WYCHOWAWCZYNI GR IX

Pani MAGDALENA ZABORSKA

NAUCZYCIEL RELIGII

Pani KATARZYNA MROCZEK

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Pani PATRYCJA ORSZULIK

LOGOPEDA

Pani MONIKA SZARKIEL-MAZUR

Pani JUSTYNA PIKUL

PEDAGOG

Pani MONIKA BORAL – KOPACZ