Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Rodzice !

Rada Rodziców informuje, iż podczas ostatniego zebranie podjęto decyzję o zwiększeniu składki
na Radę Rodziców z kwoty 12 zł do 15 zł miesięcznie (wpłata roczna 135 ) oraz na każde kolejne
dziecko w rodzinie połowę tej kwoty tj. 7,50 zł.

Podstawowym celem Rady Rodziców jest wspieranie działalności statutowej naszego przedszkola. Jest ono oparte
przede wszystkim na środkach, które uda nam się wspólnie zgromadzić. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio
wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Wpłat na Radę Rodziców dokonujemy bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców.

Wzór wpłaty:

Odbiorca: Rada Rodziców Przedszkole nr 17  im. św. Jana Pawła II w ZSP nr11

Nr konta: 05 8470 0001 2006 0066 6873 0001   Bank: Bank Spółdzielczy

Tytuł przelewu: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, grupa


Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze dzieci większą kwotą lub przekazać darowiznę to również można dokonać wpłaty na wyżej podane konto.

Rada Rodziców