Rekrutacja 2021 / 2022

PUBLIKACJA LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH
I NIEPRZYJĘTYCH

Rodzice dzieci przyjętych w tegorocznej rekrutacji, którzy potwierdzili wolę przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą e-mail lub sms proszeni są o dostarczenie pisemnej wersji do 30 kwietnia 2021 r. Wzór poniżej.

PUBLIKACJA LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
– POTWIERDZENIE WOLI

W środę, 31 marca 2021 r. zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola. Listy, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25.03.2020 r. będą publikowane na  stronie internetowej przedszkola, a potwierdzenie woli ze względów sanitarno-epidemiologicznych dokonujemy poprzez przesłanie wiadomości o treści: „Potwierdzam wolę przyjęcia……(imię i nazwisko dziecka) do Przedszkola nr…  Imię i nazwisko rodzica” na adres e-mail przedszkola lub za pomocą sms na numer telefonu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w terminie od 31.03.2021 r. od godziny 800 do 12.04.2021 r. do godziny 1500.

Papierową wersję „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola” dostarczą Państwo w momencie otwarcia przedszkola.

WAŻNE: Przesyłanie informacji na e-mail: zoryp17@wp.pl lub telefonicznie: 603184644 (dotyczy tylko dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 17).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

ZASADY REKRUTACJI 2021

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach od 1 marca (od godz. 8:00) do 15 marca 2021 r. ( do godz.15:00).
Rodzice kandydatów pobierają wniosek ze strony www.zory.przedszkola.vnabor.pl
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych w dniu 31 marca 2021 r. godz. 8:00.
Publikacja listy kandydatów przyjętych w dniu 15 kwietnia 2021 r. godz. 8:00.
Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu mogą w terminie od 1 do 15 marca 2021 r. wypełnić zgłoszenie pisemnie w sekretariacie przedszkola.
WAŻNE: Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej oraz dostarczenie go w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru wraz z potrzebnymi załącznikami.
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola przez rodzica należy dokonać
w terminie od 31 marca (godz. 800) do 12 kwietnia 2021 r. (godz. 1500) poprzez wypełnienie stosownej deklaracji.

PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2021/2022 MAJĄ DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W NASZEJ PLACÓWCE.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Uzupełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub też o rezygnacji
z miejsca w przedszkolu, podpisaną przez obydwojga rodziców składamy w gabinecie wicedyrektora w dniach od 15 do 19 lutego 2021 r.
W roku szkolnym 2021/2022 w pierwszej kolejności tworzone będą grupy całodniowe (tj. od 6.30 do 16.30) z trzema posiłkami.
W celu efektywniejszego wykorzystania bazy przedszkolnej, w tym sal zajęć, w przypadku gdy znaczna większość dzieci realizować będzie tylko 5 godzinną podstawę programową, a liczba chętnych dzieci przewyższy limit obecnych miejsc w przedszkolu, możliwe będzie utworzenie oddziałów pięciogodzinnych pracujących w systemie zmianowym tj. od 8.00 do 13.00 i od 13.00 do 18.00 z dwoma posiłkami lub dodatkowej grupy popołudniowej dla dzieci młodszych (3 – 4 latków) pracującej w godz.od 12.30 do 17.30 z dwoma posiłkami.

WAŻNE! Godziny pobytu dziecka wykazane w zgłoszeniu – DEKLARACJA są podstawą do zawarcia porozumienia o świadczeniu usług przedszkolnych na rok szk. 2021/2022.