Rekrutacja 2023 / 2024

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA ROK SZKOLNY 2023/2024 PODANA JEST DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA WITRYNIE OBOK DRZWI WEJŚCIOWYCH DO PRZEDSZKOLA NR 17 W ŻORACH (13.04.2023 r. godz. 8:00)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

ZASADY REKRUTACJI 2023/2024

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach od 1 marca (od godz. 8:00) do 15 marca 2023 r. ( do godz.15:00).
Rodzice kandydatów pobierają wniosek ze strony www.zory.przedszkola.vnabor.pl
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych w dniu 31 marca 2023 r. godz. 8:00.
Publikacja listy kandydatów przyjętych w dniu 13 kwietnia 2023 r. godz. 8:00.
Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu mogą w terminie od 1 do 15 marca 2023 r. wypełnić zgłoszenie pisemnie w sekretariacie przedszkola.
WAŻNE: Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej oraz dostarczenie go w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru wraz z potrzebnymi załącznikami.
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola przez rodzica należy dokonać
w terminie od 31 marca (godz. 800) do 07 kwietnia 2023 r. (godz. 1500) poprzez wypełnienie stosownej deklaracji.

PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2022/2023 MAJĄ DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W NASZEJ PLACÓWCE.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/202
4

Uzupełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub też o rezygnacji
z miejsca w przedszkolu, podpisaną przez obydwojga rodziców składamy w gabinecie wicedyrektora w dniach od 13 do 21 lutego 2023 r.
W roku szkolnym 2023/2024 w pierwszej kolejności tworzone będą grupy całodniowe (tj. od 6.30 do 16.30) z trzema posiłkami.
W celu efektywniejszego wykorzystania bazy przedszkolnej, w tym sal zajęć, w przypadku gdy znaczna większość dzieci realizować będzie tylko 5 godzinną podstawę programową, a liczba chętnych dzieci przewyższy limit obecnych miejsc w przedszkolu, możliwe będzie utworzenie oddziałów pięciogodzinnych pracujących w systemie zmianowym tj. od 8.00 do 13.00 i od 13.00 do 18.00 z dwoma posiłkami lub dodatkowej grupy popołudniowej dla dzieci młodszych (3 – 4 latków) pracującej w godz.od 12.30 do 17.30 z dwoma posiłkami.

WAŻNE! Godziny pobytu dziecka wykazane w zgłoszeniu – DEKLARACJA są podstawą do zawarcia porozumienia o świadczeniu usług przedszkolnych na rok szk. 2023/2024.