Aktualności

INFORMACJA

Informujemy Rodziców, że system ATMS KIDS (czytnik) nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z czasem przyprowadzania i odbioru dziecka przez rodzica z  15 minutową tolerancję czasową podczas odbioru (do tej pory
było to 5 minut). Zatem prosimy rodziców/opiekunów  by nie kumulować się przed
godz. 1300 i 1500 przed wejściem do budynku, a rozłożyć  odbiór dzieci w czasie kilku
czy kilkunastu minut po 1300 i 1500. Jeżeli chodzi o dzieci 6 letnie (dotyczy rocznika 2014) nie ma znaczenia godz. odbicia (rodzic nie płaci za pobyt dziecka), ważne jest tylko odbicie karty by zaznaczyć wejście  lub wyjście dziecka z placówki.

    WAŻNE:
– przyłożenie karty do czytnika powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola;
– po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru  dziecka przez zbliżenie karty do czytnika w momencie opuszczania placówki przedszkola;

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

WAŻNY KOMUNIKAT!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie budynku przedszkola, a także dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku. Ponownie prosimy o zachowywanie dystansu od innych rodziców/opiekunów i personelu oraz skrócenie czasu pobytu na terenie placówki
do niezbędnego minimum. Przestrzeganie przypomnianych powyżej procedur
jest bardzo ważne, mając na uwadze stale wzrastającą w kraju liczbę nowych
zachorowań i jest podyktowane troską o nasze wspólne bezpieczeństwo.

PAMIĘTAJ: Nie przyprowadzamy do przedszkola dzieci z KATAREM, KASZLEM 
i innymi objawami sugerującymi infekcję.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

„CZARY, MARY NA WESOŁO”

Tegoroczny karnawał zakończyliśmy na wesoło spotkaniem z czarodziejem
z Teatru Iluzji FORINII, który zaprezentował dzieciom swój program artystyczny .
Zabawa w czarowanie bardzo wszystkim się podobała. Czarodziej wprowadził
wszystkich we wspaniały humor. Dzieci z dużym zaangażowaniem obserwowały każdy ruch iluzjonisty, mając nadzieję na „rozpracowanie” choćby jednej sztuczki. Chętnie nagradzały każdy pokaz gromkimi brawami. Spektakl prowadzony był w warunkach reżimu sanitarnego dla każdej grupy oddzielnie. Pokaz iluzji dla dzieci został w całości sfinansowany ze środków Rady Rodziców.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
szczegóły w zakładce REKRUTACJA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

We wtorek 9 lutego br. obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Bezpiecznego Internetu. We wszystkich grupach odbyły się pogadanki, a w starszych zajęcia dydaktyczne inicjujące i propagujące działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych. Głównym celem zajęć edukacyjnych było zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane
z korzystaniem z sieci. Przedszkolaki poprzez zadania i wspólne zabawy dowiedziały się co to jest Internet i sieć internetowa, do czego służy i jakich zasad trzeba przestrzegać, aby z niej bezpiecznie korzystać.

Praca zbiorowa dzieci z grupy „PSZCZÓŁKI”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Zapraszamy do udziału w przeglądzie wokalnym „Piosenka jest dobra na wszystko!”

W ramach ogólnopolskiego projektu „Z kulturą mi do twarzy”, w którym nasze Przedszkole bierze udział, chcielibyśmy zorganizować przegląd wokalny. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o przesłanie nagranych wykonań ulubionych piosenek Waszych dzieci (wykonanych indywidualnie lub rodzinnie). Nagrania należy przesłać do końca lutego bieżącego roku na adres e-mail: zoryp17@wp.pl. Zostaną one udostępnione na naszej stronie internetowej. Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w przeglądzie. Niech w tych trudnych czasach chwile umili nam różnorodna muzyka, bo jak śpiewał Kabaret Starszych Panów „Piosenka jest dobra na wszystko!”. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

OGŁOSZENIE!

We wtorek 16 lutego br. w godzinach zajęć dydaktycznych każda grupa
spotka się z iluzjonistą Teatru Forini. Spotkania odbędą się w formie spektaklu teatralnego bez bezpośredniej interakcji dziecko-aktor z zachowaniem wszelkich obostrzeń reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce. Przedsięwzięcie sfinansowane będzie ze składek funduszu Rady Rodziców.

Wszystkim Rodzicom DZIĘKUJEMY za systematyczne uiszczanie
opłat na konto Rady Rodziców.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Zasady przyjęcia dzieci do oddziałów klas I Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gustawa Morcinka w Żorach na rok szkolnym 2021/2022

BAL KARNAWAŁOWY 2021 (28.01.2021)

GRUPA I MISIE
GRUPA II ŻABKI
GRUPA III SMERFY
GRUPA IV ZUCHY
GRUPA V SŁONECZKA
GRUPA VI SKRZATY
GRUPA VII MOTYLKI
GRUPA VIII PSZCZÓŁKI
GRUPA IX ŚLIMACZKI
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

NASZYM BABCIOM I DZIADKOM!

Kochane Babcie, Najdrożsi Dziadkowie, ponieważ w tym roku nie możemy spotkać się w przedszkolu, dlatego w imieniu dzieci chcemy ofiarować Wam muzyczną laurkę. Wszystkiego najlepszego i miliony buziaków od Waszych kochanych przedszkolaków 🙂 

GRUPA I „MISIE”
GRUPA II „ŻABKI”
GRUPA III „SMERFY”
GRUPA IV „ZUCHY”
GRUPA V „SŁONECZKA”
GRUPA VI „SKRZATY”
GRUPA VII „MOTYLKI”
GRUPA VIII „PSZCZÓŁKI”
GRUPA IX „ŚLIMACZKI”

DYŻUR WAKACYJNY 2021

Informuję, że Przedszkole nr 17 pełni w 2021 roku  dyżur wakacyjny wyłącznie dla wychowanków swojego przedszkola w terminie od 1 lipca do 13 sierpnia 2021r. Placówka dysponować będzie 75 miejscami.
O przyjęciu na dyżur będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Zapisy na dyżur przyjmowane będą od 04.05.2021 r. do 31.05.2021 r. 
w kancelarii przedszkola.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE!

W związku z prawidłowym funkcjonowaniem placówki i realizacją naszych działań z dziećmi prosimy Rodziców/opiekunów o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola tj. od godz.630 do godz. 815. Spóźnienia spowodowane ważnymi powodami prosimy zgłaszać telefonicznie do godz. 8:30. Liczymy na współpracę i wsparcie z Państwa strony.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercach na nowo tę Dobrą Nowinę i trwałym blaskiem opromieni cały nadchodzący Nowy 2021 Rok!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

„RAZEM NA ŚWIĘTA” to ogólnopolska akcja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz edukacji społecznej dzieci w obszarze niesienia pomocy i dobroczynności w którą po raz kolejny włączyło się nasze przedszkole. W ramach inicjatywy dzieci z grupy „Słoneczka” i „Zuchy” przygotowały upominki w postaci własnoręcznie zdobionych piernikowych choineczek, zaś dzieci z grupy „Skrzaty” wykonały mega dużą kartkę  z życzeniami. Wszystko zostało przekazane na ręce pracowników i pacjentów Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Serdecznie zapraszamy
w Wigilijny wieczór o godz. 20:00 na premierę przedszkolnych jasełek online „Betlejem jak iskierka” w wykonaniu przedszkolaków, rodziców i pracowników przedszkola.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Wyniki Rodzinnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Małemu online”

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłanie nagrań. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Poniżej laureaci. 

Kategoria soliści:
I MIEJSCE ex aequo  – LILIANNA z gr. V „SŁONECZKA” oraz  HELENA z gr. VIII „PSZCZÓŁKI”   
II MIEJSCE – LENA z gr. V „SŁONECZKA”     
III MIEJSCE – ADRIANNA z gr. „MISIE”

Kategoria zespół rodzinny:
I MIEJSCE – HELENA (gr. „SŁONECZKA”) i WILHELM  (gr. „SMERFY”) Z RODZICAMI 
II MIEJSCE – MIKOŁAJ (gr. „SMERFY”) z RODZICAMI I WUJKIEM
III MIEJSCE – MIA (gr. ŻABKI) z SIOSTRĄ  

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
W kategorii:
soliści: HELENA (gr. „SŁONECZKA”)
 zespół rodzinny: MIA (gr. ŻABKI”)

Link do nagrań: https://www.facebook.com/1663001373973476/posts/2850642911875977/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

Informujemy, iż w dniu  24 grudnia 2020 r. (Wigilia) przedszkole będzie nieczynne (wszyscy rodzice zgłosili nieobecność dzieci w przedszkolu). W tym dniu pracownicy korzystają z dnia wolnego od pracy na podstawie art. 130 § 2Kodeksu Pracy (święto przypadające w sobotę 26.12.2020r.) oraz urlopu zaległego (nauczyciele).

W dniach 28, 29 i 30 grudnia 2020 r. oraz w czasie trwania ferii zimowych
od 4 stycznia do 15 stycznia 2021 r. przedszkole świadczy usługi dla dzieci na normalnych zasadach przy czym grupy będą łączone w zależności od frekwencji dzieci zgodnie ze zgłoszeniem pisemnym na liście.
Ze względu na panującą pandemię i możliwość objęcia kwarantanną bądź izolacją, obecność dziecka w przedszkolu w tym czasie może ulec zmianie. W takiej sytuacji prosimy kontaktować się z przedszkolem.

 31 grudnia br. (Sylwester) przedszkole będzie czynne w godzinach od 630 do 1400.

W okresie międzyświątecznym, jak i w czasie ferii nie funkcjonuje grupa popołudniowa. Rodzice grupy IX „Ślimaczki”, którzy nie mogą w tych dniach zapewnić opieki mogą przyprowadzić dzieci w godz. od 800 do 1300 po uprzednim zgłoszeniu.

W związku ze zmniejszoną frekwencją dzieci w okresie międzyświątecznym oraz w czasie ferii zimowych zostaną utworzone grupy łączone (nauczyciele i pracownicy obsługi będą wykorzystywać zaległe urlopy).

Przedszkole planuje pracę i żywienie dzieci w okresie międzyświątecznym i w okresie ferii. W związku
z powyższym Rodzice, którzy jeszcze nie dokonali zapisu a planują nieobecność dziecka w przedszkolu
w konkretnym czasie lub chcą dokonać jakichkolwiek zmian proszeni są o wpisanie dziecka i terminu nieobecności na listę znajdującą się w korytarzu do dnia 22.12.2020 (wtorek).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

MUZEUM W GLIWICACH – WARSZTATY
DLA PRZEDSZKOLAKÓW ONLINE

W dniach 15, 16 i 17 grudnia 2020 r. dzieci pięcio
i sześcioletnie uczestniczyły w warsztatach online pt. „Śląskie Boże Narodzenie na starej fotografii” organizowanych przez Muzeum w Gliwicach.  Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak wyglądał dawniej adwent, jakie były śląskie wierzenia i tradycje związane z Bożym Narodzeniem oraz obchodami noworocznymi. Mogły także posłuchać o tym, jak dawniej wyglądały choinki i co się na nich wieszało. Warsztaty te były inspiracją do wykonania ozdób świątecznych, które pięknie prezentowały się na przedszkolnej choince.

W pierwszej połowie grudnia 2020 r. piętnastoosobowa osobowa drużyna naszych przedszkolaków wzięła udział w konkursie plastycznym pt. „Sport to zdrowie”. Była to nietypowa forma współzawodnictwa w miejsce corocznego Mikołajkowego Turnieju Przedszkolaków, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Za swoją pracę połączoną z miłą zabawą nasze przedszkolaki  otrzymały wyróżnienie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kreska.png

OGŁOSZENIE!

We wtorek, 22 grudnia br. w ramach zajęć dydaktycznych odbędzie się przedszkolna Wigilia dla dzieci. Prosimy rodziców o zapewnienie dzieciom w tym dniu odświętnego ubioru (mile widziane białe bluzeczki, koszule, granatowe spódnice, spodnie).

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

W poniedziałek  7 grudnia 2020 r. w naszym przedszkolu pojawił się długo oczekiwany gość  i to w dość nietypowy sposób, bo połączył się z dziećmi online. Na głos dzwonków słyszanych przez łącza internetowe we wszystkich salach przedszkolnych nastała zupełna cisza. Niespodziewanie na dużych ekranach dzieci zobaczyły św. Mikołaja, który do nich  pomachał ręką w geście powitania. Po krótkiej rozmowie jaka nawiązała się miedzy św. Mikołajem a dziećmi, prezentacją piosenek  i deklamowaniu wierszy, nasz gość postanowił spotkać się osobiście z przedszkolakami i obdarował je prezentami. Miłym akcentem tego wyjątkowego spotkania były wspólne grupowe zdjęcia.

DRODZY RODZICE!
Przypominamy o składce na Radę Rodziców. Z tych funduszy w najbliższym czasie mają być opłacone m.in. UPOMINKI CHOINKOWE DLA DZIECI. Numer konta i wysokość składek znajduje się w zakładce RADA RODZICÓW.
Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszych przedsięwzięć.

W poniedziałek 7 grudnia 2020 r. w godzinach zajęć dydaktycznych dzieci będą uczestniczyć
w spotkaniu z św. Mikołajem online i na żywo, zaś 22 grudnia br. w ramach zajęć dydaktycznych odbędą się grupowe spotkania przy wigilijnym stole „PRZEDSZKOLNA WIGILIA”

REGULAMIN KONKURSU

SZLACHETNA PACZKA
akcja trwa do 4. grudnia br.

„ALICJA – ONLINE” INTERAKTYWNE SPOTKANIE Z BAJKĄ

12 listopada br. dzieci miały okazję obejrzeć spektakl teatralny w nieco innej odsłonie. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa aktorzy spektaklu pt.:”Alicja – on line” pojawili się na scenie w naszym przedszkolu dzięki połączeniu online. Przedstawienie wzbogacone było dodatkowymi efektami jak: pokaz ogniowy, taniec na podwieszanej szarfie, bańki mydlane czy też interaktywna zabawa w rozwiązywanie zagadek Białego Królika. Spektakl dostarczył dzieciom wielu wrażeń i emocji. Na pewno pozostanie na długo w ich pamięci. Na pamiątkę wspólnej zabawy dzieci otrzymały kolorowe okulary, magiczny wskaźnik oraz książeczkę
z labiryntem. Spektakl w całości sfinansowała Rada Rodziców.

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada 2020 r. o godzinie 11:11 wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu” i z dumą odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
ZUCHY
ŚLIMACZKI
SMERFY
PSZCZÓŁKI
MOTYLKI

UWAGA RODZICE!

We wtorek 10 listopada br. wszystkie przedszkolaki w swoich grupach wezmą udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Z tej też okazji prosimy rodziców o ubranie dzieci w tym dniu na galowo (białe bluzki, koszule, czarne spódnice, spodnie).

W czwartek 12 listopada br. w godzinach zajęć dydaktycznych dzieci obejrzą spektakl teatralny pt. „Alicja-online” (interaktywne spotkanie z bajką w każdej grupie). Spektakl sfinansuje Rada Rodziców.

W piątek, 30 października br. 146 przedszkolaków włączyło się w akcję MEN # „Szkoła pamięta”.
W ramach akcji dzieci wirtualnie odwiedziły pomnik poświęcony pamięci 24 więźniów KL Auschwitz-Birkenau – ofiar „Marszu śmierci” w styczniu 1945 r. , który znajduje się przy ul. Wodzisławskiej. Zapaliły symbolicznie znicze. Wykonały też prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych.

DNI PATRONA

W tygodniu wspominającym św. Jana Pawła II (22 X) dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć, dzięki którym poznały życie i pontyfikat papieża Polaka – patrona przedszkola.
Przedszkolaki między innymi słuchały czytanych opowiadań, wykonywały prace plastyczne, poznały i śpiewały piosenki o papieżu, obejrzały film o życiu małego Karola Wojtyły, przez co poznały wartości jakimi kierował się w swoim życiu. Wartości, które były ważne dla Jana Pawła II, my też staramy się wprowadzać w swoje życie.

Między innymi aktywnie włączyliśmy się w akcję charytatywną POLA NADZIEI sadząc przed budynkiem przedszkola cebulki żonkili oraz przeprowadzając kwestę na rzecz podopiecznych

Hospicjum Jana Pawła II w Żorach, a także wsparliśmy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego.Wszystkim, którzy wsparli powyższe dzieła serdecznie dziękujemy.

W dniach 12 – 16 października 2020 r. na terenie przedszkola przeprowadzono kwestę
na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” .

Prosimy, aby w dniu 22 października (czwartek) dzieci były
ubrane na żółto lub miały jakiś żółty element stroju.

DEKLARACJA O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ ZSP nr 11 W ŻORACH