Przedszkole nr 17 im. św. Jana Pawła II

w Zespole Szkół nr 5 w Żorach

      

REKRUTACJA
Strona internetowa dla rodziców (aktywna od 06. marca 2018r.)
www.zory.przedszkola.vnabor.pl


NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie
w formie elektronicznej w dniach od 06. (od godz. 8:00)
do 20. marca 2018 r. ( do godz.15:00).
Rodzice kandydatów pobierają wniosek ze strony www.zory.przedszkola.vnabor.pl
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych w dniu 17 kwietnia 2018 r. godz. 8:00.
Publikacja listy kandydatów przyjętych w dniu 26. kwietnia 2018 r. godz. 8:00.
Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu mogą w terminie
od 06. do 20. marca 2018 r. wypełnić zgłoszenie pisemnie
w placówce przedszkolnej mieszczącej się w budynku przy ul. Wodzisławskiej 201.

WAŻNE
Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast
terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej
oraz dostarczenie go w wersji papierowej do przedszkola pierwszego
wyboru wraz z potrzebnymi załącznikami.

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola
przez rodzica należy dokonać w terminie od 17. do 23. kwietnia 2018 r.
poprzez wypełnienie stosownej deklaracji.

PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2018/2019 MAJĄ DZIECI
KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W NASZEJ PLACÓWCE.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Uzupełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
lub też o rezygnacji z miejsca w przedszkolu,
podpisaną przez obydwojga rodziców składamy
w gabinecie wicedyrektora w dniach od 19. do 26. lutego 2018 r.
W roku szkolnym 2018/2019 w pierwszej kolejności tworzone będą
grupy całodniowe (tj. od 6.30 do 16.30) z trzema posiłkami.
W celu efektywniejszego wykorzystania bazy przedszkolnej, w tym sal zajęć,
w przypadku gdy znaczna większość dzieci realizować będzie tylko
5 godzinną podstawę programową, a liczba chętnych dzieci
przewyższy limit obecnych miejsc w przedszkolu, możliwe będzie
utworzenie oddziałów pięciogodzinnych pracujących w systemie zmianowym
tj. od 8.00 do 13.00 i od 13.00 do 18.00 z dwoma posiłkami.

WAŻNE! Godziny pobytu dziecka wykazane w zgłoszeniu - DEKLARACJA
są podstawą do zawarcia umowy.
pobierz