Przedszkole nr 17 im. św. Jana Pawła II

w Zespole Szkół nr 5 w Żorach

      

KADRA


DYREKTOR

Pani EWA BIEŃWICEDYREKTOR

Pani BARBARA PAWLASWYCHOWAWCZYNI GR 1

Pani JUSTYNA PIKUL


Pani JOLANTA FILIPOWSKAWYCHOWAWCZYNI GR 2

Pani URSZULA SOBOCIK


Pani URSZULA DOLNIKWYCHOWAWCZYNI GR 3

Pani AGNIESZKA KŁOPEĆ


Pani URSZULA DOLNIKWYCHOWAWCZYNI GR 4

Pani KAMILA KLENART


WYCHOWAWCZYNI GR 5

Pani KATARZYNA GARSZTKA


Pani BARBARA PAWLASWYCHOWAWCZYNI GR 6

Pani GRAŻYNA GRZONKA - NOGALSKA


Pani DOMINIKA PAWLASWYCHOWAWCZYNI GR 7

Pani BEATA SATARA


Pani PATRYCJA ORSZULIKWYCHOWAWCZYNI GR 8

Pani BARBARA BŁATOŃ


Pani PATRYCJA ORSZULIKNAUCZYCIEL RELIGII

Pani KATARZYNA MROCZEK


NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Pani MONIKA KWOSKA


Pani PATRYCJA ORSZULIK


LOGOPEDA

Pani MONIKA SZRKIEL - MAZUR


PEDAGOG

Pani MONIKA SZARKIEL - MAZUR


SURDOPEDAGOG

Pani DOROTA PŁACZEK