Przedszkole nr 17 im. św. Jana Pawła II

w Zespole Szkół nr 5 w Żorach

      

ZABAWA Z ANGIELSKIMJADŁOSPIS

od 15 do 19 paŸdziernika 2018 r.